Агапи

Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија; и Он, штом ја отвори, го најде местото каде што беше напишано: „Духот Господов е врз Мене...“ 0

Црковно Новолетие

Овој ден е наречен Начало на индиктот, Почеток на црковното новолетие (Нова година). Многу векови наназад, Новата година во нашата...